National Institute of Informatics - Digital Silk Road Project
Digital Archive of Toyo Bunko Rare Books

> > > >
Color New!IIIF Color HighRes Gray HighRes PDF Graphics   Japanese English
0343 Serindia : vol.4
Serindia : vol.4 / Page 343 (Color Image)

Captions

[Photo] CLXII PORTIONS OF PAPER MS. ROLL (Ch. 0015), CONTAINING MANICHAEAN KHUASTUANIFT TEXT IN TURKISH, FROM ‛THOUSAND BUDDHAS’, TUN-HUANG. (See Chap. XXIV. sec. v, vi.)

New!Citation Information

doi: 10.20676/00000183
Citation Format: Chicago | APA | Harvard | IEEE

OCR Text

 

CLXII

attte►Nrt taurststtc vt9•**. Uttievt,t ita)0l►:t41/441:

~   .   .

ttJa. vtbavt;rilb~

~~~~   ek:b.tte,.vt- .~.

qAuct*,Ft4rok`t at~tt~~•A~ at~trst~Z ~~~~ %4jLX.41°116ht3t

1441 R( ► .1, ~ ~ . ~ , ~ „ k k t . .'g4

  • . kt. .uvt~t~~•~

kir.I~►tttnt.l4""gts6)3 `! t+.%~

•   „   1•   •1

<~~s+~tt~a I(}61105. kkrec.iktsatrutL1k.4ta s~tstY•-

t.,c‘i4tA►4twsst 4tuatAas&Isx

.   ,

2t1~At(i►t►.tt 1t341s   *st

16Y*,ct11/44,t64.t

kekm.W44twstst   str.is"
<►ktkti~Zti;s•,si,w;• s►~; ws~

~~~~►~~~~~~~~~~~~~

qI`• Jt~ U,.~,~it► 1a?~ ~+

.   ~`•

i►Vtti ~t~s. U~va~ti • SSt(66,1t

41,•olttkie t~~+•.►tsststr` <►~~1t1~6•Nt Itwwf~

  • 1~•s Jt sekkt~cSS•k •►~~ e 14.616x

  •   .

  • .~•~~t t~t-6t .13.14-t4a

Sti.eketeu(<~Mjyt1/4~l4t 3tip~•kt

.   .   .

.~.•t~t ~~~;sirw~pp• s►~c w•.

t+16-~1;e *'t~b w•~ ,,.►• itkl►~jtat,A.L.," Sp`.4

tt,4rt ~~~~•.~t. k44:1,4rst I

~

1.4t "*3.11944to

f)t   Wppil~;' Nb►► tNpb9ttW~
tltb s~et.bsttt i~ 2tw t 44i;61t10C tt/t1.. •Q•;%t•a1.Q. '~4• `,

^Sét~~~t Nb Itbw~• ,stks~i ~

.

.;

  • ~Ut .6~t,t •►e►~ atit~4 ,.

►►g sucs, ttsc ers

tuzaz'e4t._qmtWt ix►~t~tat_~
tsAktst ktaltxttctttt. at6twt.A~
t,slkwtâst~t► ►►bJCtss bcit~

  •  •   •

" ••<"avAtUrtsxs

+Tatbt:urstt.4 0.00t"

11._441t.e4k6s4.ttt i41.6.41) 4.1S.4

64.MtVe1.0441••   fM.I &tvt
414+1~.4.ss~r~xs44p' w~

.   __yytt

.~.y

{   /4X16 " `►t.tt   t.)p

.-~..~.~tat..N.s►t,ti tt;•tn~+s~t

. n.t stett )1.4\469. at;:±w►,tt tpLumex44s4.4440, 4,,4t•

J ~ c~..bJe~?tp~i►~~Sb ••tit~etfit "_0" ~i~~~=~~►Att I~AW1~.~

•• ?tt7Vd

ss st   .

i~Q~+~~ t   •~
~ ?tS•Ja~.~i

IVA;SlelkiiiitOk~4■At s.r..sJCS►

  • `i    wb btstw K **tat Itlet...
    tbr-Ct• stbssvsstL4 UlKs► 66b1St

~~ rt~,T,ac~t,x~ ., A~w9•vt

~•~`9`~i~~s.rc~~~t•+~

►►~9.   .

~~t~tw+~x~w~•w~ r4 iE.„44* ►•s~~ !s..~i• 11~pt~ 44. ..~►w~ 44t Itar- w t6

Ab   s~~~t►~
-~~t/l►tbp►~tst ub?tt:t.•Ab

  • --t • atbSn►ut~j Jt~CS~•• tAcitft ,tiktMbxesl‘t bet Alt tj~s~uc~

/+►-t   -ksext.4t AR. 41•44
;kkt`3t yiaTq4C3AZ'skt. •►;;%--Q••

9~t~•wws~ ~..ty Itt.9.46.,.

~~ti taH3t5,'• t~t~Vt ~xSlJtis ~ U

tr3611keM veittist .►~,9 ~,~v~ 1461k(►4.(4).'x W wqt• .bM?c

PORTIONS OF PAPER MS,

ROLL (Ch. 0015), CONTAINING MANICHAEAN KHUASTUANIFT TEXT IN TURKISH,

FROM 'THOUSAND BUDDHAS', TUN-HUANG.

(See Chap. XXIV. sec. v, vi.)

SCALE ',

Related Sites in Digital Silk Road